ضوابط و مقررات پژوهشی

دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما، به شرط کفایت دستاوردهای علمی و پذیرش /چاپ مقالات مستخرج از رساله می تواند در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. تعداد مقالات لازم به منظور انجام امور دفاع از رساله و فارغ التحصیلی عبارتند از:

1-دانشجویان غیر علوم انسانی یکی از موارد ذیل را داشته باشند:

الف-یک مقاله نمایه شده بین المللی با رده Q1

ب- یک مقاله نمایه شده بین المللی با رده Q2 و یک مقاله علمی پژوهشی (مستخرج از رساله) مورد تأیید وزارتین

ج-دو مقاله نمایه شده بین المللی با رده Q3

2-دانشجویان علوم انسانی و هنر:دو مقاله علمی پژوهشی (مستخرج از رساله) مورد تأیید وزارتین

تبصره1: دانشجویان علوم انسانی و هنر در صورت ارائه مقالات حائز شرایط یکی از بندهای الف،ب و ج نیز می تواند از رساله خود دفاع نماید.

تبصره2:جایگزینی هر مقاله با مقاله رده بالاتر بلامانع می باشد.

تبصره3:مقاله نمایه شده بین المللی با رده Q4 قابل جایگزینی با مقاله علمی پژوهشی (مستخرج از رساله)مورد تأیید وزارتین می باشد.

تبصره4: در صورت چاپ یک مقاله نمایه شده بین المللی یا علمی پژوهشی وزارتین (با رعایت ضوابط بند 1و2)مستخرج از رساله ،دانشجو می تواند از رساله خود دقاع نماید. فارغ التحصیلی وی منوط به چاپ مقاله /مقالات دیگر براساس ضوابط یاد شده در این ماده می باشد

مشخصات استاد راهنما و مشاور مقطع دکتری

مشخصات استاد/استادان راهنما و مشاور مقطع دکتری

استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی واحد محل تحصیل و با مرتبه علمی حداقل استادیاری با تأیید شورای گروه آموزشی تعیین می شود.دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است علاوه بر استاد راهنمای اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز با تأیید شورای گروه آموزشی و رعایت ضوابط تحصیلات تکمیلی دانشگاه داشته باشد.

تبصره 1: استاد راهنما باید حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره های تحصیلات تکمیلی داشته ،حداقل دو پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده را راهنمایی کرده باشد و حداقل دو مقاله در مجلات علمی معتبر(غیر از مقالات مسترخ از رساله خود) به چاپ رسانده باشد.استاد راهنمای دوم از الزام چاپ دو مقاله مستثنی است.

تبصره2: د رابتدای سال اول تحصیلی هر دانشجو، باید استاد راهنما تعیین شود.تا زمانی که استاد راهنما انتخاب نشده است"مدیر گروه" وظایف استاد راهنما را به عهده می گیرد.

تبصره3: استاد (استادان) راهنما می بایست در قالب ظرفیت مجاز خود اقدام به پذیرش دانشجو نمایند. اگر استاد راهنمای دوم خارج از واحد دانشگاهی باشد، آنگاه ظرفیت کامل برای استاد راهنمای اول محاسبه می شود.

تبصره4:انتخاب استاد/استادان مشاور،به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای گروه آموزشی، از بین اعضای هیأت علمی با حداقل مرتبه استادیاری و دو سال سابقه تدریس در دوره های تحصیلات تکمیلی ، راهنمایی دو پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.

فرم های دکتری

برای دریافت فرم پروپوزال دکتری اینجا را کلیک کنید

برای دریافت نحوه نگارش رساله دکتری اینجا را کلیک کنید

گروه های آموزشی

راههای تماس با ما

آدرس : فارس-داراب-میدان سرداران

تلفن تماس:5-53523990-071

تلفکس : 07153523900

 

 

1391 دکتری. کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد داراب می باشد
Powered by Joomla 1.7 Templates