مشخصات استاد راهنما و مشاور مقطع دکتری

مشخصات استاد/استادان راهنما و مشاور مقطع دکتری

استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و از میان اعضای هیأت علمی واحد محل تحصیل و با مرتبه علمی حداقل استادیاری با تأیید شورای گروه آموزشی تعیین می شود.دانشجوی دوره دکتری تخصصی مجاز است علاوه بر استاد راهنمای اصلی ،استاد راهنمای دوم نیز با تأیید شورای گروه آموزشی و رعایت ضوابط تحصیلات تکمیلی دانشگاه داشته باشد.

تبصره 1: استاد راهنما باید حداقل سه سال سابقه تدریس در دوره های تحصیلات تکمیلی داشته ،حداقل دو پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده را راهنمایی کرده باشد و حداقل دو مقاله در مجلات علمی معتبر(غیر از مقالات مسترخ از رساله خود) به چاپ رسانده باشد.استاد راهنمای دوم از الزام چاپ دو مقاله مستثنی است.

تبصره2: د رابتدای سال اول تحصیلی هر دانشجو، باید استاد راهنما تعیین شود.تا زمانی که استاد راهنما انتخاب نشده است"مدیر گروه" وظایف استاد راهنما را به عهده می گیرد.

تبصره3: استاد (استادان) راهنما می بایست در قالب ظرفیت مجاز خود اقدام به پذیرش دانشجو نمایند. اگر استاد راهنمای دوم خارج از واحد دانشگاهی باشد، آنگاه ظرفیت کامل برای استاد راهنمای اول محاسبه می شود.

تبصره4:انتخاب استاد/استادان مشاور،به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای گروه آموزشی، از بین اعضای هیأت علمی با حداقل مرتبه استادیاری و دو سال سابقه تدریس در دوره های تحصیلات تکمیلی ، راهنمایی دو پایان نامه کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو امکان پذیر است.

گروه های آموزشی

راههای تماس با ما

آدرس : فارس-داراب-میدان سرداران

تلفن تماس:5-53523990-071

تلفکس : 07153523900

 

 

1391 مشخصات استاد راهنما و مشاور مقطع دکتری. کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد داراب می باشد
Powered by Joomla 1.7 Templates