ضوابط و مقررات اخذ واحد کارآموزي (مختص دانشجویان رشته کامپیوتر)

 

 

آيين نامه کارآموزي دانشگاه آزاد اسلامي

 

 ضوابط و مقررات اخذ واحد کارآموزي

 1- حداقل واحدهاي گذرانده شده دانشجو ، بدون احتساب واحدهاي جاري براي دوره هاي کارداني 50 واحد مي باشد (براي دوره هاي کارشناسي 80 واحد مي باشد).

 2- دانشجوي متقاضي واحد کارآموزي در طول نيمسال (به غير از ترم تابستان)، ضمن داشتن شرايط فوق مي تواند حداکثر 14 واحد درس به غير از واحد کارآموزي در آن نيمسال اخذ نمايد. در صورتي که ميانگين نمرات نيمسال اول 17 يا بيشتر باشد 16 واحد درس به غير از واحد کارآموزي در آن نيمسال اخذ نمايد.

3- دانشجويان متقاضي واحد کارآموزي در ترم تابستان ضمن داشتن شرايط بند 1 مي توانند حداکثر 4 واحد درس به غير از کارآموزي را اخذ نمايند.

 4- مطابق تبصره 2 ماده 19 آيين نامه آموزشي، دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي مي توانند واحد کارآموزي را جزو حداکثر 24 واحد انتخابي مجاز اخذ نمايند.

تبصره 2 ماده 19 :

در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد درسي باقي مانده داشته باشد حتي اگر در نيمسال قبل مشروط شده باشد مي تواند با رعايت مقررات کليه واحدهاي باقي مانده را در يک نيمسال انتخاب کند مشروط بر اينکه در بين دروس باقيمانده بيش از يک درس پيشنياز و درس يا دروس وابسته به آن وجود نداشته باشد. در غير اين صورت ترم آخر دانشجو محسوب نمي شود.

5- دانشجو موظف است حداکثر 7 روز پس از صدور معرفي نامه به واحد صنعتي مراجعه و مراحل تثبيت کارآموزي خود را به انجام برساند و پس از مشخص نمودن محل فعاليت، سرپرست کارآموزي و زمان شروع و روزهاي کارآموزي، فرم خلاصه اطلاعات کارآموزي را تکميل و تحويل استاد کارآموزي نمايد.

6 )‌ نمره استاد کارآموزي شانزده از بيست است و چهار نمره ديگر از فرم پايان دوره کارآموزي توسط سرپرست کارآموزي بدست مي‌آيد.

7 ) دانشجو بايستي طوري برنامه‌ريزي نمايد که کارآموزي و گزارش آن حداکثر تا زمان مقرر شده به شرح ذیل برای کارآموزی خاتمه يابد.

حداکثر زمان ارائه برای نیمسال اول:  10 بهمن

حداکثر زمان ارائه برای نیمسال دوم:  25 تیر

حداکثر زمان ارائه برای نیمسال تابستان:  20 مهر

8- دانشجو پس از گذراندن دوره کارآموزي، گزارش کاملي تهيه و به همراه فرمهاي گزارش پيشرفت کارآموزي و پايان دوره کارآموزي (با امضاء و مهر) به استاد کارآموزي تحويل مي دهد. استاد کارآموزي پس از مشخص نمودن نمره دانشجو و ارائه به آموزش، گزارشات کارآموزي را به گروه آموزشي خود تحويل مي نمايد تا پس از تائيد مدير گروه مربوطه به کتابخانه مرکزي دانشگاه تحويل داده شود.

 

گروه های آموزشی

راههای تماس با ما

آدرس : فارس-داراب-میدان سرداران

تلفن تماس:5-53523990-071

تلفکس : 07153523900

 

 

1391 ضوابط و مقررات اخذ واحد کارآموزي (مختص دانشجویان رشته کامپیوتر). کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد داراب می باشد
Powered by Joomla 1.7 Templates