امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1400-1399

آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها درباره امتحانات پایان ترم را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

آیا آزمون های این ترم به صورت مجازی برگزار می‌گردد؟

بله تمامی امتحانات این ترم به صورت مجازی و از طریق سامانه وادانا انجام می‌شود.

سامانه وادانا چیست؟

سامانه وادانا همان سامانه است که برای شرکت در کلاس ها هر درس در طول ترم از آن استفاده می‌کردید.

قبل از شروع آزمون‌های پایان ترم حتما این ویدئو آموزشی را ببینید.

این فیلم آموزشی کوتاه در خصوص نحوه شرکت در آزمون پایان ترم داخل سامانه وادانا را حتما ببینید.

تیم پشتیبانی امتحانات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

ثریا خلیلی

مدیر آموزش و ناظر آموزشی امتحانات

داخلی:163

همراه: 09172508528

سید مرتضی هاشمی

پشتیبان وادانا امور دانشجویان

داخلی:

همراه:09178358996

یوسف احمدی

مسئول امتحانات

داخلی:114

همراه : 09366732674

عبدالمهدی رستاد

مدیر پژوهش و مدیر پشیبانی  آموزشیار

داخلی:175

همراه : 09171320082

جعفر کارگزار

کارشناس امتحانات

داخلی:114

همراه : 09178323301

صبا غلامیان

پشتیبان امتحانات

داخلی:120

همراه : 09177312368

محمد باقر زارع

مدیر مالی

داخلی:129

همراه: 09177320711

محمد امین احمدلو

صندوق رفاه

داخلی:128

همراه:09171321005

یحیی منصوب

مدیرکل مالی

داخلی:131

همراه : 09171301085

سایر شماره تلفن‌های ضروری دانشگاه جهت برگزاری امتحانات پایان ترم 

07153523990

ردیفواحدشمارهمسئول مربوطه
1دفتر ریاستخط مستقیم 53527095دکتر جعفر شریعتی
2دفتر ریاست127دکتر جعفر شریعتی
3مدیر روابط عمومی125آقای ایرج نژاد
4حراستخط مستقیم 53527094آقای صمدی
5حراست130آقای صمدی
8معاونت علمیخط مستقیم 53523966دکتر احمدرضا پاکرائی
9معاونت علمی126دکتر احمدرضا پاکرائی
10مدیرکل توسعه مدیریت و منابع131آقای منصوب
11مدیر آموزش163خانم خلیلی
12کارشناس گروه های کامپیوتر - عمران - علوم دامی - خاک شناسی136آقای تنها
13کارشناس گروه های آموزش ابتدایی - مدیریت آموزشی - آموزش بهسازی منابع انسانی136آقای رستگار
14کارشناس گروه های شیمی، برق، تربیت بدنی، تاریخ، معماری179خانم غضنفری
15کارشناس گروه پرستاری - کتابخانه پرستاری135 - 140آقای محمدی
18دائره امتحانات114آقای احمدی - آقای کارگزار
22مدیر پژوهش175آقای رستاد
30مدیر امور دانشجویی139آقای پیرزاده
31امور دانشجویی139خانم غضنفری
39مدیر امور مالی129آقای زارع
40حسابداری - امور شهریه124خانم بادامی
41صندوق رفاه128آقای احمدلو
46نگهبانی138