کتابخانه

کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب که تقریبا همزمان با تاسیس واحد با چند عدد قفسه و چند جلد کتاب اهدایی بنا نهاده شد و به تدریج رشد و تکامل یافت، هم اکنون با بیش از 43000 جلد کتاب و 2000 جلد پایان نامه و 3000 جلد کتاب مرجع و بیش از 70 عنوان مجلات تخصصی یکی از مهم ترین کتابخانه های تخصصی و مرجع مطالعاتی شهرستان محسوب می گردد.
منابع این کتابخانه بیشتر در زمینه رشته هایی که در این واحد دانشگاهی تدریس می شود، می باشد و شامل تخصص هایی همچون تاریخ/ علوم کامپیوتر/ پرستاری/ تربیت بدنی/ علوم دامی و دامپروری/ شیمی و پلیمر/ ادبیات و آموزش ابتدایی و … است.
مسئولیت کتابخانه به عهده آقای علیرضا همتایی کارشناس ارشد علوم اطلاع رسانی از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات اهواز می باشد.
تقریبا تمام دانش آموختگان دانشگاه آزاد از خدمات این کتابخانه استفاده نموده اند و هم اکنون دارای بیش از هزار عضو فعال می باشد.
شرایط عضویت:
1-کارت دانشجویی
2-یک قطعه عکس