بنابر تقویم آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امتحانات نیمسال اول 1400-1399 از 4 بهمن ماه همزمان با سراسر کشور آغاز خواهد شد.

امتحانات پایان ترم

دیدگاهتان را بنویسید