رزومه (Curriculum Vitae)

حبیب اله جوهری

آدرس پستی:  داراب- خیابان دانشگاه آزاد اسلامی- دانشگاه آزاد اسلامی- کد پستی 83143-74817

تلفن: 07326233991-07153334266

فاکس: 07326233900

آدرس پست الکترونیکی:  hjowhary@Yahoo.co.uk

تاریخ تولد: 1345/06/02

 

تحصیلات:

لیسانس:تهران-دانشگاه شهید بهشتی-دانشکده علوم 1369-  1364

فوق لیسانس:شیراز-دانشگاه شیراز-دانشکده علوم 1376-1372

 دکترای تخصصی: تهران- واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده علوم 1380-1376

 

مقالات منتشر شده

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
1The effects of diazinon  on pituitary –gonad axis  and ovarian  histological changes   in  rats  انگلیسیIranian journal  of Reproductive medicineIRAN 125-13083Summer 2010Scopus,Chemical Abstract services , CAB Abstract , Index copernicus  , IMEMR,DOAJ,Bioline international , Socolar , Magir  an ,SID , Iran  Medex , EBSCO libraryHabibollah johari *

Mehrdad shariat

Shahram Abbasi

Esfandyar sharifi

HamidAskari

   IF=0.183
2 

 

Effects of Adenine   on

the  pituitary –gonad axis  in  newborns  Rats

 

 

 

انگلیسی

 

Pakistan

Journal of biological science

Pakistan 

 

21413-2417

 

 

 

11

 

 

20

 

 

15 t h

october 2008

AGRIS , ASCI –Data base , CABI,Cambridge scientific Abstract , Chemical  Abstract  service ,

Directory  of open  Access journalns , FSTA , Google  Scholar , PubMed , SCIMAGO  Scopus , Thomson  Rruters

 

Habibollah

johari *

Zibadokht porhizkar

Ebrahim  talebi

  

 

 

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
3 اثر عصاره هیدروالکلی  زنجبیل بر وزن بدن ، وزن بیضه  و اسپرما تو ژنز در موشهای صحرائی تحت شیمی درمانی داروی سیکلوفسفامیدفارسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی شهید صدوقی یزد ایران 374-365175زمستان 1388EMRO(www.emro.who.Int/emrjorlist).Index Copernicus , Google  Scholar (http://scholar.google.com).SID(www.sid.ir),Iranmedox(www.iranmedex.com) حبیب اله جوهری

اسفندیارشریفی *نسرین انصاری

مینا حسینی

فاطمه امیری

    
4 تأثیر  عصاره دانه گرده خرما بر غلظت سرمی استروژن،پروژسترون و گناوترویین در موش های صحرایی ماده بالغ  فارسی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

ایران

 

123-117

 

9

 

2

 

تابستان 1389

Google scholar , Index Copernicus (2009 IC Value = 5.20),Index  Medicus  for the Estern Mediterranean  Region (IMEMR),Iranmedex ,Magiran ,SID*عبداله مشتاقی

حبیب اله جوهری

مهرداد شریعتی

جمیله امیری

  
5 

بررسی اثر آندروژنیکی عصاره  مرزنجوش  (organum Vulgare L.SPP Viride )  بر میزان  هورمونهای محورهیپوفیز- گناد درموشهای صحرایی نر بالغ ازنژاد ویستار

 

 

فارسی

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

ایران

 

 

96-89

 

 

14

 

 

6

 

 

بهمن و اسفند

1390

 پایگاه اطلاعات علمی  جهاد دانشگاهی ،GoogleScholar ، سایت ایندکس مدیکوس منطقه مدیترانه شرقی ، پایگاه  استنادی علوم جهان  اسلام (ISCEBSCO  و Socolar ،j-Gate open ،پژوهشگران سلامت، بانک اطلاعات نشریات کشور

 

 

پریوش کاظمی

*حبیب اله جوهری

اسفندیار  شریفی

اکبر زراعت پیشه

  

 

 

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
6بررسی اثر امواج موبایل برتعداد  فولیکول های تخمدان و میزان هورمون های FSH ، H L ، استروژن و پروژسترون  در موشهای صحرایی بالغ فارسی مجله علمی پژوهشی سلول و بافت ایران 34-2711پاییز 1389 *وحید حمایت خواه

اسماعیل  فتاحی

مریم نظری

حبیب اله جوهری

حسین کارگر

    
7 

 بررسی اثر امواج مایکروویو ساطع شده از تلفن  های همراه بر باروری ،  تعداد و  وضعیت  ظاهری  جنین  های موش های صحرایی

 

 

فارسی

 

فصلنامه علمی پژوهشی ، دانش  زیستی ایران

 

 

ایران

 

 

42-33

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

زمستان 1389

 مریم نظری                   *وحید حمایت خواه

اسماعیل  فتاحی

حسین کارگر

حبیب اله جوهری

 

  
8اثر  آدنین   بر ترکیب   شیمیایی  سرم واسمو  لالیته  ادراری  در موشهای نر تازه  تولد  یافته  نژاد SpragLe –Dawky

 

 

 

 

فارسی

 دانشگاه  علوم پزشکی  و خدمات   بهداشتی و درمانی زنجان  

 

ایران

 

 

16-12

 

 

10

 

 

38

 

 

بهار 1381

 *حبیب اله جوهری

 شهربانو عریان

 کاظم  پریور

 علی حائری روحانی

 نادر تنیده

  

 

 

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
9بررسی اثر سیلی مارین  برزخم  روده  بزرگ القاء  شده با اسید استیک  در موشهای آزمایشگاهی  نژاد / c  Balbفارسی فصلنامه  علمی پژوهشی  زیست شناسی  جانوری دانشگاه آزاد اسلامی دامغان ایران 50-43سوم اول پاییز 1389SID-ISC*وحید حمایت خواه جهرمی

 حبیب اله جوهری

    
10The effects of ziziphus jujuba fruit extract  on  catalase activity and lipid peroxidation in the heart and erythrocytes  of rats  following  chronic ethanol consumption  

 

انگلیسی

International

 journal  of veterinary

Resarch

 

 

 ایران

 

 

179-183

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

2011

 

 

 

 

CAB international  Abstract Veterinary Bulletiin , Index veterinarius , SID.ir

 

*Jaydari   F,Johari H,Taati M,Asadian P, Alirezaei    M, M.Sheikhzadeh F.

  
11بررسی  اثر عصاره هیدرو الکلی  سیر بر  وزن بیضه و اسپرماتوژنز  در موش های صحرایی  نر بالغ  تحت شیمی درمانی  داروی سیکلو  فسفامید 

فارسی

 

 دانشگاه  علوم پزشکی  فسا

 

ایران

 

74-67

 

 

1

 

 

3

 

پاییز 1390

  مرضیه میر فردی

* حبیب اله جوهری

مختار مختاری

وحید حمایت خواه

هوشنگ جمالی

قادر اله وردی

  

  

   

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
12 تاثیر کم خونی  فقر آهن  بر میزان

 همو گلوبین  A2 و مقایسه  آن با تالاسمی مینور

فارسی مجله تحقیقات  علوم پزشکی  زاهدان ایران  601421391DOAJ-Gate open j  *  ملیحه   مرشدی

 شهره  خورشیدی

 حبیب اله جوهری

 الهه رأفت

    
13Range determination for  resistance /tolerance and growth kinetic of indigenous isolated from lead contaminated soils near gas stations (Iran) انگلیسی Pelagia

Research

library

هندوستان62-69122012CAS Database (chemical Abstract Services ),Open JGate,Ulrich’s  Periodicals  Directory ,Google Scholar and are in  the processing  of Genamics, ISA(Indian Science Abstracts), Index Copemicus,Hinari  (EBSCO,SCOPUS,CABILUK),EMASE,SCIRUS etc.Farshid  kafilzadeh*

Razyeh Afrough

Habibollah  johari

Yaghoob Tahery

 

 

 ISI
14The effects  of a  hydroalco

holic extract of Matricara chamomilla flower on the  pituitary –gonadal  axis and  ovaries  of rats

انگلیسی International

Journal of Endocrinology

 and Metabolism

ایران 330-334292011Scopus,Elsevier Bibliographic , EMBASE , EBSCO , IMEMRC Medicus for  the Eastern  Mediterranean Regin,  Index  Copernichs ,CAS, SID  (Scien tific Information  Database ),Iranian  magazine DatabaseHabibolah Johari *

Esfandyar sharifi

Masume mardan

Farshid  kafilzadeh

Vahid  hemayatkhah

Hossein  kargar

Nasim  Nikpoor

  

 

 

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
15Study of Methoxsalen on liver enzymes in female rats  انگلی

 

 

سی

Archives Des sciencesچین327-333657Jul 2012EMBASE,Ulrich,

EMNURSING,Compendex,

Genamics

Saberi R

Hemayatkhah

Jahromi V*

Jowhari H

   IF= 0/474

 

16 

بررسی اثر امواج موبایل بر ساختار هیستوپاتولوژیکی کلیه در موش های صحرائی نر بالغ

 

 

فارسی

 

 

فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی

 

 

ایران

 

 

53-61

 

 

 

دوم

 

 

نهم

 

 

زمستان 1389

 

 

 

 

 

 

 *  وحید حمایت خواه جهرمی

حبیب اله جوهری

مریم نبی زاده جهرمی

حسین کارگر

صفورا شعبانی

  
17بررسی تاثیرات ناهنجارد زایی دی اتیل استیل بسترول بر بافت بیضه در موشهای سوری بالغفارسیمجله علوم زیستی واحد لاهیجانایران41-3154زمستان 1390*وحید حمایت خواه جهرمی

محسن فروزانفر

سیده الهام حسینی

حسین کارگر

حبیب اله جوهری

  

 

 

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
18 بررسی اثر داروی  رالواکسیفن  بر  ساختار بافتی  کلیه نوزادان  تازه متولد  شده موش های  سوری نژاد  Balb/cفارسی  فصلنامه علمی و پژوهشی  یافته های  زیست شناسی ایران 27 19 7 24 پاییز 1390  و*حید حمایت خواه جهرمی

 محسن فروزانفر

 مریم حرزی

 حسین کارگر

 حبیب اله جوهری

   
19 بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی  زنجبیل بر محور هیپوتالاموس هیپوفیز- گناد موشهای صحرائی ماده بالغ (Rat )  تحت  درمان  با داروی  سیکلو فسفامید 

 

فارسی

 

پژودا: فصلنامه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم  پزشکی تهران 

 

ایران

 

 

70-62

 

 

ششم

 

 

20

 

پاییز 1390

 

*حبیب اله جوهری

فرزان محمودی نژاد

 غزال امجدی

    
رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه يا ناشركشورصفحاتمشخصاتتاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبراسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)امتيازملاحظات
سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
20 

 

 

The investigation  of Silymarin effect  on colon  ulcer induced acetic acid  in mice Balb/c

 

 

 

 

 

انگلیسی

 

 

 

 

Annals of Biological  Rasearch

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

 

 

3691-3695

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2012

CAS Database (chemical Abstract Services ),Open JGate,Ulrich’s  Periodicals  Directory ,Google Scholar and are in  the processing  of Genamics, ISA(Indian Science Abstracts), Index Copemicus,Hinari  (EBSCO,SCOPUS,CABILUK),EMASE,SCIRUS etc.Vahid Hemayat khah Jahromi *

Farshid Kafilzadeh

Habibollah Johari

 ISI

 

   

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه يا ناشركشورصفحاتمشخصاتتاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبراسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)امتيازملاحظات
سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
21Histomorphometric methoxsalen effects on kidney tissue in

female rats

 

انگلیسیTexas Journal of Science (TJS)USA172-176235May, 2012ISI Indexed

Journal

Fahimeh Heshmatpasand Vahid Hemayatkhah Jahromi*

Habibollah Jowhari

   IF:0/113
22Methoxsalen drug effects on histopathological changes on the ovaries of female r atsانگلیسیTexas Journal of Science (TJS)USA177-181235May, 2012ISI Indexed

Journal

Maryam Shafiee Sarvestani

Vahid Hemayatkhah Jahromi*

Habibollah Jowhari

   IF:0/113
23Criteria   of  successful   teaching of   medical  science from  the  students, viewpoint attended   the  fourth  summer  school  of  Shiraz  University of  medical   science ,Shiraz Iran,2011 انگلیسینشریه علمی پژوهشی اکسیرایران 6اول 2اردیبهشت 91M.Nikpour *, L.Ostovar

P.Neamatollahi , A Felli,

M Amini , MJohari,H Johari

    
24 بررسی تاثیر  داروی کلوبازام  بر آزمون های عملکردی  کبدی (LFT ) فارسی فصلنامه آزمایشگاه و تشخیص ایران 34-30314 زمستان 1390 *مهر داد شریعتی

حبیب اله جوهری

فاطمه قاسمی

مهر نوش قوامی

    

 

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
25Effect of  Ethanol Extract  of  Root Turnip  (Brassica  rapa )  on  Changes   in Blood  Factors  HDL , LDL ,Triglyceride  and  Total  Cholesterol   in Hypercholesterolemic  RabbitsانگلیسیAdvances

In Environmental Biology

Jordan2550-2554692012Thomson Reuters,Elsevier (SCOPUS),Thomson Gale,CABI,Ulrich’s Periodicals Directory,AGRICOLA,Directory of Open Access Journals ,Open J-Gate,Index Copernicus,Electronic Journals Library,EBSCO HOSTHamide  Mirzaie

Habibollah   johari *

Mahmood  Najafian

Hossein  kargar

   ISI
26Effect of Zingiber officinale  and Pistaca Veral  extral  on changes   in  blood  factors  HDL,LDL ,Triglycerides  and  total cholesterd  in hypercholesterolemic  rabbitsانگلیسیAdvances  in  Environmental Biology 

 

 

Jordan

 

 

 

 

2802-2808

 

 

 

6

 

 

 

10

 

 

 

2012

 

Thomson Reuters,Elsevier (SCOPUS),Thomson Gale,CABI,Ulrich’s Periodicals Directory,AGRICOLA,Directory of Open Access Journals ,Open J-Gate,Index Copernicus,Electronic Journals Library,EBSCO HOST

Fatemeh  Tahmasebi

Habibollah Johari *

Vahid Hemayatkhah

Elham Rahmainan

Adel Bakhtiari

Mohammad  Farzan

Hossein Kargar

   ISI

 

         

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه يا ناشركشورصفحاتمشخصاتتاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبراسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)امتيازملاحظات
سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
27Effect of matrnal  drug  treatreameant  during  pregnancy  and lactation oxymetholone  through   the  levels   of   sex  hormones  in  adult  female  offesprins  rats انگلیسی Advances  in  Environmental BiologyJordan2791-27956102012Thomson Reuters,Elsevier (SCOPUS),Thomson Gale,CABI,Ulrich’s Periodicals Directory,AGRICOLA,Directory of Open Access Journals ,Open J-Gate,Index Copernicus,Electronic Journals Library,EBSCO HOST*Samaneh  Rahmanian  Koushki

Habibollah Johari

Vahid Hemayatkhah Jahromi

Hossein  Kargar Jahromi

   ISI
28The Effect of Tarragon Extract on Histopathological Changes in Female Rat Ovarian Tissu انگلیسی Advances  in  Environmental BiologyJordan2809-28146102012Thomson Reuters,Elsevier (SCOPUS),Thomson Gale,CABI,Ulrich’s Periodicals Directory,AGRICOLA,Directory of Open Access Journals ,Open J-Gate,Index Copernicus,Electronic Journals Library,EBSCO HOST Azadeh Ahmadlo, *Mahmood Najafian, Habibollah Johari, Hossein Kargar   ISI

 

       

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه يا ناشركشورصفحاتمشخصاتتاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبراسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)امتيازملاحظات
سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
29 تاثیر  عصاره سیر بر ررفع مسومیت  ناشی از سرب  رد بافت کلیه نوزادان موش  صحرایی  فارسی  دانشگاه علوم پزشکی  کرمان  ایران     *حبیب اله جوهری    
 

 

30

 

 تاثیر عصاره هیدرو الکلی زنجبیل بر رفع  مسمومیت  ناشی از سرب در بافت کلیه نوزادان موش صحرایی

 

 

 

 

فارسی

 

 مجله تحقیقات  علوم پزشکی زاهدان

 

ایران

     

 

DOAJ-Gate open j

 

*حبیب اله جوهری

 فاطمه دلیر نسب

 اسفندیار شریفی

وحید حمایت خواه جهرمی

محمد علی پور دانش  -حسین کارگر

    
31تاثیر عصاره هیدرو الکلی  زنجبیل بر رفع مسمومیت  ناشی از سرب در کلیه موشهای  صحرایی نابالغفارسیدانشگاه علوم پزشکی  رفسنجان ایران *حبیب اله جوهری- اسفندیار شریفی- فاطمه دلیر نسبت-  وحید حمایت خواه- حسین کارگر-

مریم نیک پور

    
32 تاثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش های  صحرایی ماده بالغ فارسی دانشگاه  علوم پزشکی فساایران      سیامک فلاحی

*حبیب اله جوهری

 امیر اشکان مهجور

مریم عابدینی

حسین کارگر

محمد علی پور دانش

    

 

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشورر

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

 

نمایه علمی (2)  معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
33Effect of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on aorte atherosclerotic plaques in hypercholesterolemic rabbitsانگلیسی Advances  in  Environmental BiologyJordan2012              Thomson Reuters,Elsevier (SCOPUS),Thomson Gale,CABI,Ulrich’s Periodicals Directory,AGRICOLA,Directory of Open Access Journals ,Open J-Gate,Index Copernicus,Electronic Journals Library,EBSCO HOST*میمنت خرم

حبیب اله جوهری

فرنگیس قاسمی

حسین کارگر

   ISI
34مطالعه مقایسه ای سیرخام و سیر پخته بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و هیستومورفومتریک بیضه واپیدیدیم واثر بر روند اسپرماتوژنز در موش صحرایی

 

 

 

 

فارسی

 

 

 دانشگاه  علوم پزشکی فسا

 

 

ایران

 

 

*خدیجه بهرامی امیر اشکن مهجور

حبیب اله جوهری

رضا بهرامی

    

 

          

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه يا ناشركشورصفحاتمشخصاتتاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبراسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)امتيازملاحظات
سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
35Effect of Hydroalcoholic Extract of Cinnamon on the Pituitary –

Gonadal Axis in Adult Male Rats under Chemotherapy by

Cyclophosphamide

 

 

English

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 

Iran

     

 

DOAJ-Gate open j

 

Habibollah Johari*,

Mahmood Najafian, Hossein Kargar Jahromi Touran Ghaffarie

    
               
     
               

      

مربوط به ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایشهای  علمی معتبر

رديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
1هجري شمسيدومین کنگره  علوم دامی و آبزیان  کشورایرانکرجتأثیر  تنش گرمائی  بر روی برخی از پارامترهای خونی جوجه های  گوشتیابراهیم  طالبی

حبیب اله جوهری

 ×    
روزماهسال
27-2621386
ميلادي           
روزماهسال
15-1652007
2هجري شمسينوزدهمین  کنگره فیزیولوژی و فارموکولوژی ایرانایران تهران  اثر استرس مزمن شنا و آدر نالکتومی بر

 غلظت های BUN  ،کراتینین ، سدیم و پتاسیم   سرم در موشهای صحرائی نر بالغ

حسین کارگر جهرمی

 پروین زارعیان

عبد الرضا ستوده

حبیب اله جوهری

×     
روزماهسال
12-1581388
ميلادي           
روزماه 
2-5112009
3هجری شمسینوزدهمین  کنگره فیزیولوژی وفارموکولوژی ایران ایرانتهران تاثیر  عصاره سیر بررفع مسمومیت ناشی از  سرب و عملکرد  کلیه نوزدان موشهای صحراییزهرا زمانی

حبیب اله جوهری

فاطمه دلیرنسب

×     
روزماهسال
15-1281388
ميلادي          
روزماهسال
2-5112009

 

                                                                                                                                                                                                                          

رديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
4هجري شمسي           
روزماهسال
27-2621386
ميلادي2.nd International symposium  of clinical  and applied  anatomyCzech RepublicPrague Effect of zingiber  on  leads  detoxification   in  kidney   of  Neonatal  RatHabibollah  johari  Esfandiar  sharifi

Fateme Delirnasab

Asadollah monteghi

×     
روزماهسال
15-1652007
5هجري شمسينوزدهمین  کنگره فیزیولوژی  و فارموکولوژی ایران  تهران  تأثیر عصاره  گل بابونه بر میزان تستسترون و تغییرات بافتی  بیضه در موش صحرائی نر بالغ مریم خاوریان

حبیب اله جوهری

مختار مختاری

×     
روزماهسال
15-1281388
ميلادي           
روزماهسال
2-5112009
6هجري شمسي           
روزماهسال
12-1661387
ميلادي24th conference  European  comparative

Endocrinologists

Italia GenoaEffects of adenine  on  Pituitary – gonad  axis in  newborn   ratsHabibollah johari

Zibadokht Parhizkar

Ebrahim Talebi

Assadollah monteghi

×     
روزماه 
2-692008

      

 

رديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
7شمسی           
روزماهسال
26-2961386
میلادیInternational   conference on male  reproduction

And infertility

IndiaBangloreEffects  of  chronic injection   of a adenine on kidnay  and  testis  tissue neonatal  Sprague-Dawley  male  ratsHabibollah johari

Sharbano Oryan

Kazem Parivar

Ali Haeri Rohani

Nader Tanide

×     
روزماهسال
16-1892005
8هجري شمسيچهاردهمین   کنگره بین المللی  پزشکی  جغرافیایی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی  و فارماکولوژی  ایران  ایران  شیراز تاثیر آدنین  به صورت القاء مزمن بر فعالیت  های متقابل  کلیوی بیضوی  در رت های تازه تولد یافته نر  نژاد اسپراگو- داولیحبیب اله  جوهری

شهر بانو عریان

کاظم پریور

علی روحانی

×     
روزماهسال
17-1481380
ميلادي           
روزماهسال
 

4-7

 

11

 

2001

9هجري شمسي           
روزماهسال
6-461390
ميلاديThe 8th Singopare international  cangress of O&GSingaporeSingaporeThe effect  of olanzapine  on  pituitary –gonad axis  and spermatogenesis   in  adult male  rats Habibollah Johari

Asadollah manteghi

Khatere Dehgani

Saaid Khatamsaz

×     
روزماه 
25-2782011

 

      

رديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
10شمسیاولین کنگره  ملی داروهای گیاهی ایران شهر کرد بررسی اثر ترکیب جینجرول  برعوارض فارما کولوژی داروی  سیکلو فسفامید در دوران تخمک گذاری حبیب اله جوهری

 فرزان محمودی نژاد

غزاله امجدی

×     
روزماهسال
28-2771390
میلادی          
روزماهسال
18-19102011
11هجري شمسيشانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایرانایرانمشهدتأثیر عصاره سیر بر رفع مسمومیت  ناشی از سرب  دریافت کلیه نوزادان موشهای صحراییزهرا زمانی

حبیب اله جوهری

فاطمه دلیر نسب

 آیدا گودرزی

×     
روزماهسال
25-2361389
ميلادي           
روزماهسال
13-1592010
12هجري شمسينوزدهمین کنگره فیزیولوژی  و فارموکولوژی ایران تهران تأثیر  عصاره  هیدرو الکلی زنجبیل  بر رفع مسمومیت  ناشی از  سرب دربافت  کلیه نوزادان موشفاطمه دلیر نسب

حبیب اله  جوهری

 زهرا زمانی

×     
روزماهسال
15-1281388
ميلادي           
روزماهسال
 

2-5

 

11

 

2009

      

  

رديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه 
13هجری شمسیدومین کنگره سالیانه اخلاق

پزشکی  کشور

ایراناصفهانپزشک موفق  در رابطه  پزشک و بیمار از دید بیمارانمریم نیک پور- لیلا استوار

حبیب اله جوهری-محبوبه جوهری

مژگان تیموریان غلامحسین استوار  رویاطاهری- مرضیه زارعی

 

×     
روزماهسال
5-3121390
ميلادي           
روزماهسال
 

21-23

 

2

 

2011

14هجری شمسیدومین کنگره  سالیانه اخلاق پزشکی کشورایراناصفهانارزیابی میزان آگاهی  بیماران از کیفیت عملکرد پزشکان  بیمارستان ولی عصر (عج)فسا نسبت به  مفاد  منشور حقوق بیمار  و اصول اخلاق حرفه ای در  نیمه اول سال 90لیلا  استوار- مریم نیک پور-  حبیب اله جوهری –  مزگان تیموریان غلامحسین  استوار-  محبوبه جوهری×     
روزماهسال
5-3121390
ميلادي           
روزماهسال
21-2322011
15هجري شمسيدومین کنگره  سالیانه اخلاق پزشکی کشورایراناصفهان Criteria   of  successful   teaching of   medical  science from  the  students, viewpoint attended   the  fourth  summer  school  of  Shiraz  University of  medical   science ,Shiraz, Iran,2011Maryam  Nikpour

Leila  ostovar

Habibollah  Johari

Mahboobeh  Johari  

Poya Taheri

Mojgan  Teimorian

Gholamhossein  Ostavar

Parastu Nematollahi

Amin  Feili

 

×     
روزماهسال
5-3121390
 ميلادي           
 روزماهسال
21-2322011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

رديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه 
16هجری شمسیدومین کنگره سالیانه اخلاق

پزشکی  کشور

ایراناصفهان بررسی  عوامل موثر بر میزان  رضایت بیماران  بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان فسا  از خدمات ارائه شده توسط این مرکز  در نیمه اول سال 90 مریم نیک پور- لیلا استوار

حبیب اله جوهری-محبوبه جوهری

مژگان تیموریان غلامحسین استوار  رویاطاهری- مرضیه زارعی

 

×     
روزماهسال
3-5121390
ميلادي           
روزماهسال
21-2322011
17هجری شمسیدومین کنگره  سالیانه اخلاق پزشکی کشورایراناصفهانبررسی  میزان رضایت  بیماران  بستری در  بیمارستان آموزشی –  درمانی  ولی عصر (عج)  شهرستان فسا  نسبت به رعایت  مفاد  منشور حقوق خودلیلا  استوار- مریم نیک پور-  حبیب اله جوهری –  مزگان تیموریان غلامحسین  استوار-  محبوبه جوهری×     
روزماهسال
5-3121390
ميلادي           
روزماهسال
21-2322011
18

  

هجري شمسيدومین کنگره   پژوهشی  دانشجویان  علوم پزشکی  شبکه همکار تهران ایرانتهران بررسی  شاخص های موفقیت  چهارمین  مدرسه تابستانه  دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عوامل  موثر بر آن  از دید دانشجویان  شرکت کننده مریم نیک پور- لیلا استوار

حبیب اله جوهری-محبوبه جوهری

پرستو نعمت الهی  امین فعلی راحله ذو القدر اسماعیل قاسمی –  مسیح خالدی  مهدی نیک پور- سهراب دلاور سوده قربانی میترا امینی

×     
روزماهسال
4-331391
ميلادي           
روزماهسال
24-2352012

           

 

رديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه 
 

 

 

19

هجری شمسیاولین همایش  ملی بهداشت باروری  و ناباروری ایران   اصفهان  تاثیر گلیکوزید های فنولیک سیر بر عوارض سیکلو فسفامید  در روند اسپروماتوژنز مرضیه میر فردی

 حبیب اله جوهری*

 محمد یزدانی

×     
روزماهسال
17-18102012
ميلادي           
روزماهسال
21-2322011
20هجری شمسی اولین همایش ملی بهداشت باروری و ناباروری ایراناصفهان نقش عصاره هیدرو الکلی سیر در کاهش عوارض داروی سیکلو فسفامید مرضیه میر فردی

حبیب اله جوهری*

 محمد یزدانی

×     
روزماهسال
26-27102012
ميلادي           
روزماهسال
17-18102012
   21هجري شمسي بیستمین  کنگره فیزیولوژی  و فارماکولوژی  ایران  همدان  بررسی اثر عصاره  هیدرو الکلی  زنجبیل (Gingerol) بر عوارض داروی سیکلوفسفامید روی محور هیپو تالاموس  – هیپوفیز گنادی  غزاله امجدی

 حبیب اله جوهری

فرزان محمودی نژاد

 محمد توشیح

×     
روزماهسال
18-2071390
ميلادي           
روزماهسال
9-11102011

        

 

جرديفتاريخعنوان همایش علمي معتبرمحل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)خلاصه مقالهمقاله كاملامتيازملاحظات
كشورشهركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه 
 

 

 

22

هجری شمسی           
روزماهسال
23-2571390
ميلاديInternational Congress of the  Iranian Society  of ToxicologyIran MashhadA survey  on effect  of ginger  hydroalcohol  essence  on  poisoning  effects  of  cyclophosphamide  for  fertility Amjadi  G

Johari H

Mahmoodinezhad  F

Toshih M

      
روزماهسال
13-1592011
 

 

 

23

هجری شمسیسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذاییایرانفسامطالعه مقایسه ای سیر خام و سیر پخته بر تغییرات هیستوپاتولوزیک بیضه در موش صحرایی خدیجه بهرامی

علیرضا بهرامی

حبیب اله جوهری

امیر اشکان مهجور

      
روزماهسال
 

16

 

9

 

 

1391

ميلادي           
روزماهسال
 

6

 

12

 

2012

   

 

مربوط به مقالات صددرصد مستخرج از رساله (پايان نامه) متقاضي

رديفعنوان مقالهبه زباننام نشريه و ناشركشور

صفحات

مشخصاتتاريخ انتشار

(ماه ـ سال)

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)امتياز

ملاحظات

سال چندمشمارهكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
1On  the Enochrus  of Iran  (Coleoptera –Hydrophilidae)EnglishLATISSI

MUS

انگلستان 1869Sptember

1997

Shidokht  O.Hosseinie

Hobibollah johari

    
2اثر  آدنین   بر ترکیب   شیمیایی  سرم واسمو  لالیته  ادراری  در موشهای نر تازه  تولد  یافته  نژاد SpragLe –Dawky 

 

فارسی

 دانشگاه  علوم پزشکی  و خدمات   بهداشتی و درمانی زنجان  

 

ایران

 

 

16-12

 

 

10

 

 

38

 

 

بهار 1381

حبیب اله جوهری

 شهربانو عریان

 کاظم  پریور

 علی حائری روحانی

 نادر تنیده

    
 

 

 

             

     

مربوط به گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشی و فناوری

رديفعنوان گزارش

محل انجام

فعاليت

تاريخ انجامامتياز قابل احتساب موضوع تبصره 3 بند 2-9 (1)اسامي همكاران بترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)امتيازملاحظات
شروعپايانكميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
1اثر  آدنین   بر ترکیب   شیمیایی  سرم واسمو  لالیته  ادراری  در موشهای نر تازه  تولد  یافته  نژاد Sprague –Dawky

دانشگاه  ازاد اسلامی واحد داراب 13791383 حبیب اله جوهری

 شهربانو عریان

 کاظم  پریور

 علی حائری روحانی

 نادر تنیده

    
2بررسی میزان آگاهی کارکنان در  مراکز بهداشتی درمانی از  حقوق مدد جویان مراجعه کننده  به این مرکز  ( فسا 1382)دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا13821385 حبیب اله کواری

حبیب اله جوهری

    
  

 

 

         

  

    

مربوط به راهنمایی و مشاوره  پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد (دکتری حرفه ای)و رساله‌هاي دكتري

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
1بررسی تجربی  تاثیرات  داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز –   گناد و اسپرماتوژنز در موش  صحرائی  نر بالغ ( Rat )8×  26/6/85 خاطره دهقانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهریسعید خاتم ساز    
2مطالعه تجربی  عصاره گل  بابونه بر محور هیپوفیز گناد  و تغییرات بافتی تخمدان در موشهای صحرائی ماده بالغ8×  17/11/86 معصومه مردان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهری اسفندیار شریفی   
3 مطالعه تجربی  تاثیر عصاره  دانه گرده  خرما (Phonix dactyli feya ) بر میزان  هورمون های گناد و تروپین ،استروژن پروژسترون  و تغییرات  بافتی  تخمدان در  موشهای صحرائی  ماده بالغ 8×  17/11/86عبد اله مشتاقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهریمهرداد شریعتی    
4 تاثیر  عصاره گل  گیاه بابونه  بر محور هیپوفیز گناد  و تغییرات بافتی بیضه در موشهای  صحرائی نر بالغ  (Rat ) 8×  17/11/86 مریم خاوریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهریمختار مختاری   
5 بررسی تجربی   تاثیر عصاره  هیدروالکلی  گیاه مورد ( Myrtus communis )  بر  آنزیم های  کبدی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی  نر  دیابتی بالغ 8×  5/12/89محسن  نوذریدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهری مختار مختاری    

    

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
6تاثیر تجربی  عصاره  زنجبیل  بر رفع  مسمومیت ناشی از سرب در بافت   کلیه در نوزدان موش صحرایی8×  26/11/87فاطمه دلیرنسبدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهریاسفندیار شریفی    
7 مطالعه  تجربی تاثیر   عصاره گیاه  آویشن  کوهی بر محور هیپوفیز گناد  و تغییرات  بافت بیضه  در موشهای صحرایی نر بالغ (Rat )8×  4/4/86پریوش کاظمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهریاسفندیار شریفی    
8 تاثیر عصاره  سیر بر رفع  مسمومیت ناشی از سرب  وعملکرد کلیه نوزادان موش های صحرائی 8×  19/5/88 زهرا زمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهریمختار مختاری   
9 تاثیر تجربی   محلول آدنین  (Adenine )  بر محور  هیپوفیز گناد  و تغییرات بافتی  تخمدان در موشهای صحرایی  ماده تازه تولد یافته 8×  15/7/1385زیبا دخت پرهیزکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهری اسفندیار شریفی   
10بررسی  اثرات عصاره  هیدروالکلی  زنجبیل  برمحور هیپوفیز گناد  و تغییرات  بافتی   بیضه در موشهای  صحرایی (Rat )  نر بالغ  تحت  شیمی درمانی داروی سیکلو فسفامید 8×  26/11/1387 نسرین انصاریدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهری  اسفندیار شریفی    

     

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
11تاثیر سم دیازینون بر محور  هیپوفیز گناد  و تغییرات  بافتی تخمدان  در موش های  صحرایی ماده بالغ 8×  20/6/1386 شهرام عباسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهری مهر داد شریعتی    
12 تأثیر تجربی  عصاره زنجبیل  بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتی  تخمدان  در موشهای صحرایی ماده تحت  شیمی درمانی  سیکلوفسفامید8×  17/11/89عزاله امجدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهریفرزان­محمودی نژاد   
13تأثیر تجربی عصاره سیر بر محور هیپوفیز  – گناد و تغییرات بافتی بیضه در موشهای صحرائی  نر  تحت شیمی درمانی سیکلو فسفامید8×  4/7/90مرضیه  میر فردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحبیب اله جوهریمختار مختاری   
14 اثر  گیاه زیز یفوس  جوجوبا براسترس

   اکسید اتیو حاصل از اتانول  بر قلب  و

 گلبول های قرمز موش  بزرگ آزمایشگاهی نر

8×  17/11/89 فائزه جایدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهری  مجید طاعتی    

 

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
15 بررسی اثرات میدان الکترو مغناطیس  بر سلول های بینا بینی موش نژاد  Balb/c8×  31/6/89وحید  مصلا نژاددانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهری محمد زارعیان    
16تاثیر تجربی تخم شبت بر محور  هیپوفیز گنادو تغییرات بافتی بیضه  درموش صحرائی نر8×  17/6/90میمنت گلخندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهری  فرزان محمودی  نژاد   
17تاثیر عصاره آبی زعفران بر ساختار  بافتی  بیضه  ،روند اسپروماتوژنزو محورهای هورمونی  هیپوفیز- گناد در موشهای  صحرائی  نر بالغ(Rat)8×  31/6/89افسون داودی دانسگاه آزاد اسلامی واحد جهرم حجت اله کریمی جشنی حبیب اله 

جوهر ی

   
18 بررسی  اثر استرس  شنا بر غلظت  لپتین ،کورتیکو استرون ،ACTH  و برخی ازفاکتورهای شیمیائی سرم ( سدین ، پتاسیم  ، نیتروژن  ، اور خون  و گراتینن )8×  12/11/87حسین کارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونپروین زارعیان حبیب اله جوهری   

     

   

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
19بررسی اثر فرمون های جنسی موش  ماده بر روی سطح پلاسمائی  هورموت تستسترون  موش صحرائی  نردرسنین کودکی ، بلوغ  و پیری8×  21/6/88اعظم لطافت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرونحیدر آق بابا حبیب اله جوهری    
20تاثیر مورفین  در مادران معتاد روی رشد و نمو بیضه  فرزندان در موش صحرائی 8×  30/9/89بابک دهقان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  امیر اشکان مهجور  حبیب اله جوهری   
21 تاثیر تجربی عصاره هیدرو الکلی  زعفران بر  محور هیپوفیز گنادو  تغییرات بافتی تخمدان در موشهای صحرایی ماده  تحت شیمی درمانی داروی سیکلو فسفامید 8×  17/6/90ملیحه واثق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم حبیب اله جوهریفرزان محمودی نژاد   
22 بررسی اثر عصاره  هیدرو الکلی  برگ اکالیپتوس  (Eucalyputs globules )  بر فیزیولوژی  دستگاه تولید مثلی نر در موش های صحرایی 8×  17/6/90سید مجتبی مساوات جهرمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم وحید حمایت خواهحبیب اله جوهری   

 

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
23مطالعه  مقایسه ای اثر  سیر  خام و سیر پخته  بر تغییرات هیستوپاتولوژیک   بیضه و اپیدیدیم  اسپرماتوژنز و محور  هیپوفیز گنادو موش صحرایی نر نژاد و یستار 8×  9/11/89 خدیجه بهرامیدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمامیراشکان مهجورحبیب اله جوهری   
24اثر امواج  تلفن همراه  بر ساختار بافتی  کلیه در موش های صحرایی نر بالغ  و نا بالغ  نژاد ویستار8×  19/6/90 مریم نبی زاده جهرمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  وحید حمایت خواه جهرمی  حبیب اله  جوهری    
25 مطالعه پلی مورفیسم های  rs7903146 , rs2255372  از ژن  TGF-L2  با دیابت تیپ  2 در بیماران  مراجعه کننده  به کلینیک های تحقیقاتی  شهرستان جهرم 8×23/6/1390محدثه  مصلی نژاددانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرممحمد پور احمدیحبیب اله جوهری   
26 مطالعه  اثر داروی اکسی  متولول  از طریق تیمار مادران در دوران حاملگی و شیر دهی  بر بافت  تخمدان  نوزادان موش  صحرایی 8×18/11/1390 سمانه رحمانیاندانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم حبیب اله جوهری وحید حمایت خواه جهرمی   

 

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
27 بررسی  اثر کافور بر  روند اووژنز،محور هورمونی  هیپوفیز  -گناد  و غلظت  آنزیم های کبدی در موش صحرایی  ماده بالغ 8×18/11/1390 سیامک فلاحیدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم حبیب اله جوهری امیر اشکان مهجور   
28 اثر استرس­مزمن بی­حرکتی  وجراحی  بر غلظت­گرلین هورمون­های­محور HPG  و اسپرماتوژنزیس­در رت­های­  نر بالغ 8×17/11/1390 احمد مظفردانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم پروین زارعیان حبیب اله جوهری   
29 اثر استرس  مزمن  بی حرکتی  و جراحی  بر غلظت گرلین هورمون  های  محور HPG و اووژنزیس          در رت های ماده بالغ 8×17/11/90 زهره جناب زاده جهرمی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد جهرم پروین زارعیان حبیب اله جوهری   
30بررسی اثر ایمی پرامین بر هورمون های محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتی  بیضه  در موش های صحرایی نر بالغ 8×17/11/1390علیا دهقانیدانشگاه  آزاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهریوحید حمایت خواه جهرمی   

 

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
31بررسی اثر فلوکستین بر هورمون های محور هیپوفیز گناد  و تغییرات بافتی بیضه در موض های  صحرایی نر بالغ 8×17/11/1390 محبوبه خاکیدانشگاه ازاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهریوحید حمایت خواه جهرمی   
32بررسی اثر سم گلایفوسیت بر روی اووژنز و ساختار بافتی تخمدان و محور هیپوفیز گناد در موش صحرائی ماده بالغ8×1/5/1391پر یوش کریمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهریوحید حمایت خواه   
33 بررسی  اثر عصاره هیدرو الکلی  برگ گردو

 ( juglans regia )  برپلاکهای آترواسکلروتیک در آئرت خرگوشهای  هیپر کلسترولمیک

8×  6/6/1391میمنت  خرم  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  حبیب اله جوهری  فرنگیس قاسمی    
34بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی  ریشه شلغم

 ( turnip )  بر پلاکهای  آترواسکلروتیک در آئورت  خرگوش های   هیپر کلسترولمیک

8×  6/6/1391حمیده میرزائی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمحبیب اله جوهری محمود نجفیان    

 

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
35 تاثیر  عصاره  هیدرو الکلی برگ شلغم بر محور هیپوفیز  گناد و تغییرات  بافتی بیضه در موش های  صحرائی نر بالغ  نژاد ویستار 8×  18/6/1391لاله کاظمی  دانشگاه ازاد اسلامی واحد جهرم  امیر اشکان مهجور  حبیب اله جوهری    
36 بررسی اثرات عصاره  هیدرو الکلی  گیاه رزماری بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات باقتی تخمدان در موش های صحرایی ماده نر بالغ 8×  25/6/1391 لیلا تولایی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  حبیب اله جوهری  حمید صادقی    
37 بررسی  اثر عصاره  هیدرو الکلی  بر خون برعملکرد  سیستم تولید مثل موش  صحرایی ماده بالغ 8×  25/6/1391 آزاده احمد لو  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  محمود نجفیان  حبیب اله جوهری    
38 تاثیر مخلوط عصاره  پسته و زنجبیل  بر فاکتورهای  خونی و آترو اسکلروسیس  در خرگوش های  ماده بالغ 8×  13/6/1391 فاطمه طهماسبی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم  حبیب اله جوهری وحید  حمایت خواه  جهرمی   

 

 

رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
39 بررسی اثر  متو کسالن  در بافت تخمدان  و محور هیپوفیز  – گناد در موش صحرائی 8×  31/3/1391 مریم شفیعی سروستانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم   وحید حمایت خواه جهرمی حبیب اله جوهری   
40 بررسی اثرات هیستومورفومتریک  متوکسالن  بر کلیه موش صحرایی 8×  31/3/1391 فهیمه حشمت پسند دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم وحید حمایت خواه  جهرمی حبیب اله جوهری   
41 بررسی اثرات   هیستر پاتولوژیک  و پاتوفیزیولوژیک  متد کسالن بر  کلیه موش صحرائی 8×  31/3/1391 رزا صابری دانشگاه ازاد اسلامی واحد جهرم وحید حمایت خواه جهرمی  حبیب اله جوهری    
42بررسی  اثرات عصاره هیدرو الکلی  دارچین بر محور هیپوفیز گناد و تغییرات بافتی بیضه     در موش های صحرایی  (Rat)  نربالغ  تحت شیمی درمانی داروی سیکلو فسفامید 8×  18/6/1391 توران غفاری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم   حبیب اله  جوهری  محمود نجفیان    
رديفعنوان پايان نامه‌ها / رساله هاتعداد واحدعنوان دوره تحصيليتاريخ دقيق دفاعنام دانشجودانشگاه محل انجاماساميامتياز
كارشناسي ارشددكتري حرفه‌ايدكتري تخصصينام اساتيد راهنمانام اساتيد مشاوركميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
43 بررسی تاثیر داروی کلوبازام بر تست های عملکردی کبد (LFT)  و تغییرا ت بافتی  کبد در موش های صحرایی نر بالغ (KM)8×  2/6/90فاطمه قاسمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازورن مهردادشریعتی حبیب اله جوهری   
44اثر حفاظتی  عصاره سیاه دانه  (Nigella sativa )برتغییرات عملکردی و بافتی  کلیه موش صحرایی  نر به دنبال مصرف مزمن  دیکلوفناک سدیم 8×  2/6/90علی    جماشیا نی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون  مختار مختاری  حبیب اله جوهری   
45تاثیر عصاره  آبی  الکلی  دانه گشنیز (coriandram sativum )  بر میزان  هورمون  های هیپوفیز تخمدان  و  فعالیت های تولید مثل د ر موش های صحرایی نابالغ (RM ) 8×  2/6/90فاطمه

 یزدان پور

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون  مختار مختاری  حبیب اله جوهری   
   

 

      

مربوط به ترجمه كتاب

رديفعنوان اصلی كتاب / عنوان ترجمه شده

سال انتشار كتاب اصلي

ناشر كتاب ترجمه شده

تاريخ انتشار يا قبولي براي چاپ(1) توسط موسسه مورد تاييد هيات مميزهاسامي همكاران بترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)امتيازملاحظات
كميته منتخب دانشكدهکمیسیون تخصصيهيات مميزه
1Conquering headach   غلبه بر سر درد

 

2003 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد1389 حبیب اله جوهری    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    
 

 

 

    

 

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید