اطلاعیه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهر(جهت کلیه رشته ها)

ورودی‌های ۹۷ و ماقبل
شنبه ۱۳ شهریور
از ساعت ۱۵ عصر الی ۶ صبح روز بعد

ورودی‌های ۹۸ و ۹۹
یکشنبه ۱۴ شهریور
از ساعت ۱۵ عصر الی ۶ صبح روز بعد

نکته مهم:
قبل از انتخاب دروس، بایستی پرداخت شهریه انجام شده و مجوز انتخاب واحد را طبق راهنمایی که در کانال قرار داده شده فعال نمائید، در غیر اینصورت با خطای(مجاز به انتخاب واحد نیستید) مواجه خواهید شد.

لینک سامانه آموزشیار جهت انتخاب واحد:
edu.iau.ac.ir
🔻پشتیبانی سامانه:
مهندس هاشمي، 09178358996

🔻امور مالی:
آقای زارع، 09177320711
آقای منصوب، 09171301085

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید